Keskustelen laumassani kiusaamisesta ja keksin keinoja sen lopettamiseksi

Sudenpentu tutustuu fiktiiviseen tarinaan kiusaamisesta, ja oppii sen kautta tunnistamaan kiusaamisen muotoja. Sudenpentu pohtii yhdessä muun ryhmän kanssa, onko kiusaaminen oikein ja miten kiusattua voisi auttaa/puolustaa. Sudenpentu pääsee eläytymään auttajan rooliin näytelmän keinoin.

Mietin kiitoksen ja auttamisen merkitystä

Sudenpennut pohtivat kiitoksen ja auttamisen merkitystä. Lauma päättää yhdessä, että kiitetään ja autetaan muita seuraavan viikon aikana aina kun mahdollista. Asiaa harjoitellaan jo kokouksessa. Pitäisikö vanhempia vanhempia muistaa kiittää kotitöistä ja avusta? Lauma käy lävitse seuraavassa kokouksessa, mitä viikon aikana tapahtui ja miltä kiittäminen ja auttaminen tuntuivat.

Vieraalla maalla

Seikkailija tutustuu itselleen vieraaseen uskontoon tai kulttuuriin.

Verkon vaaroja

Seikkailija oppii tunnistamaan, minkälainen käytös netissä on kiusaamista ja keksii yhdessä muiden seikkailijoiden kanssa ratkaisuja nettikiusaamistapauksiin.

Minä itse

Seikkailija esittelee joukkueelleen esimerkiksi jonkin harrastuksensa, perheensä, lemmikkieläimensä tai kertoo jotain muuta itsestään.

Partiotavat

Seikkailija tutustuu partiotapoihin ja niiden taustoihin.

Partioihanteet

Seikkailija tutustuu seikkailijan ihanteisiin. Seikkailijan ihanteet ovat:
– Kunnioittaa toista ihmistä.
– Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.
– Olla luotettava.