Mediakriittisyys

Tarpoja harjoittelee erilaisten medioiden käyttöä ja vertailee erilaisten medioiden luotettavuutta.

Kaveritaidot

Tarpoja vahvistaa omaa positiivista minäkuvaansa ja osaa tukea kaveria minäkuvan kehittämisessä. Tarpoja harjoittelee kaverisuhteiden ylläpitämistä erilaisissa tilanteissa.

Laatua käytökseen

Samoaja opettelee erilaisia hyvän käytöksen tapoja (esimerkiksi kättely, teitittely, takin pukeminen toiselle, käsikynkkä, small talk, puheiden pitäminen, skoolaus, silmiin katsominen, ”kiitos” ja ”anteeksi”). Samoaja harjoittelee myös ruokapöydän etikettiä (esimerkiksi pöydän kattaminen, syöminen eri aterimilla, juomalasit, kuka aloittaa syömisen, koska saa aloittaa syömisen)

Samoajalupaus ja ihanteet

Vartio perehtyy samoajalupauksen ja samoajien ihanteiden sisältöön yhdessä luotsin kanssa. Vartio antaa samoajalupauksen tervetuloa-vaiheen päätteeksi lippukunnan perinteiden mukaisesti.

 

Turvallisuusohjeet ja Turvallisesti yhdessä -koulutus

Samoaja tutustuu SP:n turvallisuusohjeisiin ja keskustelee niistä toisten kurssilaisten ja kouluttajan kanssa. Samoaja harjoittelee turvallisuusohjeiden soveltamista esimerkkitilanteiden avulla (esimerkiksi koloillassa, tarpojavartion retkellä tai samoajavartion vaelluksella).

Tämän aktiviteetin yhteydessä tehdään Turvallisesti yhdessä –koulutus. Koulutuksen voi tehdä ennen tai jälkeen, mutta se tulee olla tehtynä ryhmänohjaajakoulutuksen todistuksen saamiseksi. 

 

 

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus

Vaeltaja tutustuu seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolten termistöön. Hän selvittää millaisia haasteita ja vastoinkäymisiä HLBTIQ-henkilö saattaa arjessaan kohdata. Vaeltaja pohtii, miten normikriittisyyttä voidaan lisätä partiossa.

Maahanmuuttajat

Vartio ottaa yhteyttä paikkakuntansa maahanmuuttajayhteisöön ja selvittää millaista toimintaa heillä on. Vartio vierailee heidän tilaisuudessa tai järjestää yhdessä heidän kanssaan molempia kulttuureita yhdistävän tapahtuman.

Ystäväksi yksinäiselle

Vaeltaja tarjoaa apuaan ja ystävyyttään esimerkiksi omasta lähipiiristään löytyvälle henkilölle tai yhteisönsä nuorelle, vanhukselle tai kehitysvammaiselle. Vaeltaja miettii, millä tavoin voi itse vaikuttaa siihen, että hänen elinympäristössään olisi mahdollisimman vähän yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja laittaa näitä ajatuksia käytäntöön.

Ala- ja osakulttuurit

Vaeltaja selvittää millaisia ala- ja osakulttuureita on olemassa tänä päivänä ja ovatko ne muuttuneet viime vuosien aikana jotenkin. Hän miettii miten eri ala- ja osakulttuurit ovat näyttäytyneet ja näyttäytyvät omassa ystäväpiirissä. Vaeltaja vertaa, miten näistä kulttuureista tulleet arvot näkyvät omassa elämässään ja vertaa niitä partion arvoihin.