Adventtikalenteri

Seikkailijat käyvät läpi, mihin kaikkeen joukkueen toiminnassa kuluu rahaa. Seikkailija osallistuu varainhankintakampanjaan.  

Suhde yhteiskuntaan: Vaikuttaminen

Tarpoja oppii vaikuttamaan erilaisiin asioihin. Tarpoja tietää kehen pitää olla omassa lippukunnassa yhteydessä, jos jokin asia ei toimi. Tarpoja saa ääntään kuuluviin lippukunnassaan.

Järjestövaikuttaminen

Vaeltaja tutustuu suomalaiseen laajaan järjestökenttään ja vertailee eri järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia paikallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä. Vaeltaja on yhteydessä järjestön toimijoihin ja yrittää ajaa itselleen tärkeää asiaa eteenpäin.

Luonnonsuojelujärjestöt

Vaeltaja tutustuu eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan esimerkiksi internetin avulla tai olemalla yhteydessä paikallistoimijoihin. Hän etsii tietoa luonnonvarapolitiikasta, esimerkiksi miten metsiä ja erilaisia eläimiä suojellaan. Vaeltaja etsii keinon vaikuttaa hänelle tärkeään luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvään epäkohtaan ja osallistuu sitä ajavan järjestön toimintaan, kampanjaan tai toimintatempaukseen. Aktiviteetin tehtyään vaeltaja pohtii miten järjestön toiminnassa mukana oleminen vaikutti hänen arvoihinsa ja ajatuksiinsa.

Kuntavaikuttaminen

Vaeltaja tutustuu kunnan, ylioppilaskunnan, opiskelijakunnan tai seurakunnan päätöksentekoon ja päätöksentekoelimiin. Hän selvittää hallituksen ja valtuuston/edustajiston toimintatapoja sekä millaisia asioita niissä käsitellään. Vaeltaja tutustuu aiheisiin ja pyrkii vaikuttamaan häntä kiinnostavaa kysymystä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi olemalla yhteyksissä edustajiin tai tekemällä aloitteen kokoukseen vietäväksi. Vaeltaja osallistuu valtuuston/edustajiston kokoukseen ja selvittää, miten voi päästä ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa.

Partiojohtaja-peruskoulutus

Koulutuksen järjestämisestä ja hyväksymisestä vastaa paikallinen partiopiiri. Koulutuksen kesto on noin 90 tuntia, ja tämä sisältää myös johtamistehtävään käytettävän ajan. Koulutus voidaan suorittaa monin eri tavoin. Kurssimuotoisena se on kestoltaan noin kaksi pitkää viikonloppua ja siihen sisältyy ennakkotehtäviä tai ennakkotapaaminen sekä johtamisharjoitus. Koulutuskokonaisuuden suoritukseen sisältyy aina maastoyöpyminen.

Vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta

Vaeltaja kartoittaa vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan alueellansa ja osallistuu halutessaan heidän toimintaansa. Vaeltaja keskustelee, mihin maanpuolustusta ja vapaaehtoista maanpuolustusta tarvitaan. Hän pohtii myös omaa suhtautumistaan maanpuolustustoimintaan ja millaiseen toimintaan olisi itse valmis osallistumaan.

Yhdistyksen talous

Vaeltaja perehtyy yhdistyksen taloudesta vastaavan tai tilintarkastajan avulla yhdistyksen taloushallintoon sekä viimeisimpään tilinpäätökseen. Hän pohtii kysymyksiä liittyen talouteen ja osallistuu kokoukseen, jossa järjestön taloutta käsitellään (esimerkiksi yhdistyksen syys-, kevät- tai yleiskokous). Vaeltaja kommentoi havaintojaan ja pyytää selitystä. Vaeltaja tutustuu taloudenhoitajan kanssa kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemiseen. Jos aihepiiri kiinnostaa vaeltajaa enemmän hän voi ryhtyä lippukunnan taloudenhoitajaksi.