Ruoasta päättäminen

Seikkailija osallistuu retken ruokalistan suunnitteluun ja sitä kautta päätöksentekoon ryhmässä. 

Adventtikalenteri

Seikkailijat käyvät läpi, mihin kaikkeen joukkueen toiminnassa kuluu rahaa. Seikkailija osallistuu varainhankintakampanjaan.  

Majakkavaihtoehto: Metsäyritys

Tarpojat perustavat oman metsäaiheisen yrityksen, keksivät sille nimen ja laativat logon. Tarpojat ottavat roolit yrityksen omistajina sekä työntekijöinä ja harjoittelevat yrityksen rekisteröimistä. Tarpojat ideoivat ja suunnittelevat oman tuotteen metsästä saatavista raaka-aineista ja toteuttavat prototyypin, joka esitellään markkinoille. Esittely voidaan toteuttaa retkellä, kokouksessa tai esimerkiksi koko lippukunnan yhteisessä tapahtumassa tai juhlassa.

Majakkavaihtoehto: Oma pulju

Vartio suunnittelee ja toteuttaa lyhytkestoisen pienimuotoisen hankkeen, jossa vartio kerää rahaa ryhmälleen.

Majakkavaihtoehto: Leirin roskat

Tarpojat suunnittelevat leirin aikana syntyneiden jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa leirillä jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio rakentaa leirillä roskakatoksen ja tarvittavan määrän roskatelineitä.

Valmistelu: Majakan suunnittelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa valitsemalla tehtävä majakka ja miettimällä sen laajuus. Jo suuntausvaiheessa on hyvä olla yhteydessä leirin johtajistoon, jotta leirin suunnittelussa otetaan huomioon tarpojavartion majakka. Tarpojavartio osallistuu leirin suunnitteluun omalta osaltaan.  Tarpojavartio tekee suunnitelman leirin jätteiden kierrättämisestä ja lajittelusta. Suunnitteluun kuuluu myös roskakatosten ja roskatelineiden valmistaminen leirillä. Roskiksiin on hyvä laittaa leiriläisiä varten hyvät ja selkeät ohjeet, mitä mihinkin roskikseen laitetaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla lisäksi koko leirin ajan roskisten tyhjentäminen ja huolto. Tarpojavartio suunnittelee, mitä työkaluja ja tarvikkeita he tarvitsevat majakan toteutuksessa. Samalla pidetään kirjaa mahdollisista hankinnoista. Tarpojavartio voi tehdä myös erilaisia tietoiskuja kierrätyksestä muille leiriläisille.

 

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa leirillä annetun vastuutehtävän ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. Lopuksi tarpojavartio osallistuu jätteiden viemiseen loppusijoituspaikkaan ja tehtävän purkuun. Lopuksi vielä tarkastetaan ollaanko mahdollisesti pysytty annetussa budjetissa. Vastuutehtävää voi myöös toteutuksen aikana dokumentoida vaikka kuvin ja videoin. Samalla voidaan konkreettisesti havainnoida myös kuinka paljon jätettä leirillä syntee esimerkiksi leiriläistä kohden. Vartio voi laskea leirin aikana jokaisen leiriläisen hiilijalanjäljen. Majakkaan saa vaativuutta erilaisten tietoiskujen antamisesta muille leiriläisille.

 

Oma talous

Tarpoja harjoittelee pitkäjänteistä henkilökohtaista rahankäyttöä.

Majakkavaihtoehto: Rakentelu

Tarpojavartio vastaa leirillä jonkin yleishyödyllisen koko leiriä hyödyttävän rakennelman, esimerkiksi tiskipöydän, astioiden kuivaustelineen tai vedenottolaiturin, rakentamisesta tai pystyttämisestä. Tarpojavartio suunnittelee ennen leiriä rakennelmat ja hyväksyttää suunnitelmat luotsilla. Leirillä tehtävän majakan suunnittelu ja toteutus edellyttää, että tarpojavartio tekee yhteistyötä leirin johtajiston kanssa. Tarpojavartio saa leirin johtajistolta rakentelua varten budjetin, jonka puitteissa rakennelmat pitää suunnitella. Suunnitteluvaiheessa on tarpojavartion hyvä kerrata rakentelussa tarvittavat solmut ja köytökset ennen leiriä. Rakenteluvinkkejä saa esimerkiksi Reppu-kirjasta.

 

Valmistelu: Majakan valmistelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa, jossa tehdään majakkaan liittyviä päätöksiä. Tarpojavartio ottaa luotsin tai vartionjohtajan avustuksella yhteyttä leirin johtajistoon hyvissä ajoin ennen leiriä ja kertoo suunnitelmistaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla esimerkiksi yleishyödyllisten leirirakennelmien rakentaminen. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leirin suunnittelukokoukseen ja esittelee suunnitelmat leirin johtajistolle.

Suunnitteluvaiheessa on tarpojavartion hyvä kerrata rakentelussa tarvittavat solmut ja köytökset ennen leiriä. Myös erilaisten rakennelmien kokoamista voi harjoitella.  Rakenteluvinkkejä saa esimerkiksi Reppu-kirjasta. Tarpojavartio ottaa suunnitelmissa huomioon myös turvallisuusnäkökulmat rakentamiseen liittyen

Tarpojavartio saa leirinjohtajistolta tarvittaessa luotsin välityksellä ohjeistuksen, minkälaisia rakennelmia leirillä tarvitaan ja tekee suunnitelmat sen pohjalta. Sen kannattaa myös tehdä  hahmotelma tehtävään kuluvasta ajasta, jotta leirin johtajisto pystyy ottamaan huomioon tarpojien osallistumisen muuhun leiriohjelmaan.

Toteutus: Tarpojavartio rakentaa suunnittelemansa leirirakennelmat. Tarpojavartio seuraa ennalta tekemäänsä ajankäyttösuunnitelmaa rakentamisessa. Ennen leirirakennelmien käyttöönottoa ne tulee hyväksyttää leirin johtajistolla ja luotsilla.Tarpojavartio tekee tarvittavat korjaukset vartionjohtajan ja luotsin avustuksella ennen käyttöönottoa. Leirin loputtua tarpojavartio osallistuu tekemiensä rakennelmien purkamiseen tai vastaa säilytettävien rakennelmien säilytykseen viemisestä. Vartio huolehtii purusta aiheutuneen purkujätteen sille osoitetulle