Mittakaavat

Seikkailija tutustuu erilaisiin karttoihin. Seikkailija opettelee hahmottamaan erilaisia mittakaavoja kartalta käytännössä ja tietää, kuinka pitkä matka kartan matka on luonnossa.

Suunnistus

Seikkailija testaa suunnistustaitojaan helpossa maastossa.

Kaupunkisuunnistus

Seikkailija tutustuu oman kotipaikkakuntansa ja kaupunginosansa osoitekarttaan ja suunnistaa sen avulla.

Karttamerkit

Seikkailija tutustuu yleisimpiin karttamerkkeihin ja -väreihin sekä suunnistus- ja peruskartan lukemiseen. Yleisimpiä karttamerkkejä ovat suo, erikokoiset tiet, polku, asuinrakennus, asumaton rakennus, jyrkänne, iso kivi, metsätyyppien merkit, pelto, viljelty pelto (”pistepelto”), oja, avokallio ja voimalinja.

Etäisyydet

Seikkailija harjoittelee etäisyyksien arviointia.

Eksyksissä

Seikkailija opettelee toimimaan eksymistilanteessa.

Meripartioaktiviteetti: Merenkulku

Tarpojat opettelevat navigoimaan alusta merikortin avulla, osaten määrittää veneelle suuntia, sijainteja ja etäisyyksiä. Tarpojat tutustuvat erannon ja eksymän käsitteeseen osana tosisuunnan tai kompassisuunnan määrittelyä.