Proviantti puuriin

Samoajavartio vastaa viikonloppupurjehduksen muonittamisesta. Muonituksessa otetaan huomioon eri ruokavaliot sekä ruuanvalmistus- ja säilytysmahdollisuudet veneessä.

Majakkavaihtoehto: Leirin ruoka

Majakan kuvaus: Leirin aikana tarpojavartio voi esimerkiksi vastata leirin yhdestä ruokailusta sisältäen ruuanvalmistuksen ja ruokailun lopputyöt. Vastuutehtävät on jaettu niin että tarpoja ei ole vastuutehtävässä koko leiriaikaa vaan vain osan ajasta, jolloin hänellä on mahdollisuus osallistua leiriin leiriläisenäkin. Tarpojavartio on osaltaan mukana suunnittelemassa leiriä ja osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan suunnittelukokoukseen. Lisäksi olisi ideaalista, jos vastuutehtävä sisältäisi suunnittelua tarpojavartiolta eli kaikkea ei olisi valmiiksi tehty. Suunnittelua vaativia tehtäviä leirillä voi olla esimerkiksi se, että tarpojavartio vastaa yhdestä kokonaisesta leirin ruuasta. Vartio miettii, mitä ruokaa leirillä voisi tarjota ja valmistaa sen leiriolosuhteissa.

 

Valmistautuminen: Majakan valmistelu aloitetaan jo suuntausvaihessa, jolloin on jo hyvä ottaa yhteyttä leirin johtajistoon, mikäli se on tiedossa. Leirin johtajiston kanssa sovitaan vastuutehtävä, jonka tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa aikuisen tuella. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan kokoukseen yhdessä leirin johtajiston kanssa. Tarpojavartio tekee suunnitelman heille annetusta vastuutehtävästä ja hyväksyttää sen luotsilla, vartionjohtajalla ja leirin johtajistolla. Valmistautumisessa kannattaa käyttää aikaa materiaalien hankintaan. Tarpojavartio miettii leirille sopivan ruuan. Vartio etsii reseptin ruualle ja laskee luotsin tuella, kuinka paljon leirillä pitää kyseistä ruokaa tehdä. Tarpojat voivat vaikka jo suunnitteluvaiheessa valmistaa pienen koeannoksen. Tarpojat kertaavat ennen leiriä käsihygienia ruuanvalmistuksessa sekä ruuan oikean säilyttämisen. Vartio selvittää mahdollisuuksien mukaan jo suunnitteluvaiheessa selville mahdolliset erityisruokavaliot ja huomioi myös ne ruoan ja sen valmistuksen suunnittelussa.

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa heille annetun vastuutehtävän leirillä ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti. Toteutuksessa kannattaa vielä varmistaa mahdollisten erityisruokavalioiden ruuankäsittely. Samalla leikkuulaudalla tai veitsellä ei välttämättä voi valmistaa allergiaruokia. Vartio kiinnittää erityistä huomiota käsihygieniaan. Ruokailun jälkeen tarpojavartio hoitaa keittiövälineiden tiskauksen ja paikalleen asettamisen.

 

Majakkavaihtoehto: Unelma partioviikonloppu

Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa itselleen terveellisen unelma partioviikonlopun. Unelma partioviikonlopun suunnittelussa ja toteutuksessa vain taivas on rajana.

Valmistautuminen:Tarpojavartio suunnittelee yhdessä, minkälainen olisi heidän unelma partioviikonloppu. Viikonlopusta suunnitellaan terveellinen, jossa nukutaan ja syödään hyvin. Ulkoilua unohtamatta. Panostakaa nukkumismukavuuteen ja trendikkäisiin hyvinvointi ohjeisiin kuten joogaan ja erilaisiin omatekoisiin terveysjuomiin. Mikäli vartio tekee majakan syksyllä voi esimerkiksi retkillä jo tarpon aikana kerätä erilaisia marjoja ja tehdä juoman niistä. Keväällä majakkaa tekevät voivat poimia aikaisia luonnon antimia tai tehdä jopa yrttijuoman. Kokeilkaa pinnalla olevia trendilajeja ja hoitoja.

Terveellinen viikonloppu koostuu terveellisen ravinnon lisäksi liikunnasta ja riittävästä unen määrästä. Jotta uni olisi laadukasta kannattaa ohjelmaa suunnitellessa ottaa liikunnan ja etenkin ulkoilun määrä. Tehkää myös aikataulu nukkumaan meno aikoineen ja herätyksineen.

Iltaohjelmaan voi sisällyttää esimerkiksi spa tyyppistä saunailtaa. Keväällä saunaa voi tehdä esimerkiksi vihdan. Syksyllä voi tehdä rentouttavan jalkakylvyn turpeesta.

Tehkää majakalle budjetti. Pysykää budjetissa. Pitäkää myös kirjaa hankinnoista majakkaa varten. Arviointi keskustelussa kannattaa pohtia tuliko terveellinen ruoka kalliimmaksi? Vartio tekee tapahtumalle myös aikataulun ja ilmoittaa tapahtumasta lippukunnanjohtajalle.

Luotsinohje: Luotsi ohjaa majakan suunnittelua yhdessä vartionjohtajan kanssa. Tarvittaessa luotsi avustaa tarpojia sopivan paikan löytämisessä ja varaamisessa. Tarvittaessa luotsi asettaa suunnittelulle rajat. luotsi voi myös auttaa ideoimisessa ja budjetin tekemisessä.

Luotsi ohjaa arviointi keskustelua. Luotsi antaa myös palautteen tarpojavartiolle majakan suunnittelusta ja toteutuksesta. Samalla arvioidaan myös koko tarppo. Arvioinnissa Mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut. Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herättivät tarpojissa. Mitä asioita jäätiin kaipaamaan. Mitä tehtäisiin toisin. Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensä tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa palautekeskustelun tehdystä majakasta ja tarposta.

Vartionjohtajanohje: Vartionjohtaja ohjaa yhdessä luotsin kanssa majakan suunnittelua. tarvittaessa vartionjohtaja auttaa tarpojavartiota erilaisten ohjeiden etsimisessä.

Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia.
Toteutus: Tarpojavartio noudattaa tekemäänsä aikataulua ja toteuttaa ennalta suunnitellut aktiviteetit. Riittävään unen määrään ja laatuun on panostettu jo

suunnittelu vaiheessa. Päivä voi päättyä esimerkiksi rentouttavaan saunaan, jonka jälkeen on terveellinen iltapala. Noudattakaa ennalta laadittua päiväohjelmaa. Pitäkää kiinni hijaisuudesta ja herätyksestä.

Herätyksen jälkeen voitte suunnata esimerkiksi aamulenkille, sauvakävelylle tai venyttelevään aamujumppaan.

Arviointi: Keskustelkaa tarpojavartion kanssa, miltä terveellinen viikonloppu tuntui. Oliko tarpojilla levännyt olo viikonlopun jälkeen? Miltä tarpojista tuntui suunnitella ja toteuttaa itselleen viikonloppu. Mikä on hienoin kokemus?Mitä olisi voitu tehdä toisin. Pohtikaa myös, minkälainen olotila viikonloppuna olisi saattanut olla, jos terveellisen ruuan tilalla olisi ollut karkkia ja sipsiä? Entä jos ulkoilua ei olisi ollut lainkaan? Keskustelkaa myös budjetista. Oliko budjetin tekeminen haastavaa? Pysyttiinkö budjetissa.

Majakkavaihtoehto: Kolmen yön vaellus

Tarpoja osallistuu vähintään kolme yötä kestävälle haastavassa maastossa toteutetulle vaellukselle. Tarpojat vastaavat reitin ja muonituksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Majakkaan valmistautuminen: Vartio valitsee itselleen vaelluskohteen. Reitin tulee sijaita monipuolisessa vieraassa maastossa esimerkiksi suolla, tunturilla tai kallioilla. Tarpojat suunnittelevat itse vaellusreittinsä ja pyrkivät kulkemaan vaihtelevassa maastossa. Vartio osallistuu vaelluksen budjetin tekoon sekä suunnittelee ja toteuttaa sen rahoitusta. Vartio suunnittelee itse vaelluksen ruokalistan ja ostaa tarvittavat ainekset kaupasta. Se pyrkii minimoimaan ruokien painoa ja tilavuutta esimerkiksi oikeilla valinnoilla, kuivaamalla sekä jättämällä pakkauksia pois. Vartio kirjoittaa itselleen varustelistan ja pakkaa sen perusteella tarvittavat vaellustavarat mukaan.

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on seurata taka-alalta vaelluksen suunnittelua. Luotsi tarkistaa vartionjohtajan kanssa tarpojien listaamat varusteet ja hankittavat ruuat.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on johtaa tarvittaessa keskustelua kokouksissa. Hän osallistuu tarvittaessa yhdessä vartion kanssa vaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen, mutta pyrkii kuitenkin pysymään taka-alalla suunnitteluvaiheessa.

Majakan toteutus: Tarpojat suunnistavat vaelluksen aikana itse, mutta vartionjohtaja seuraa koko ajan, että suunnistus menee oikein. Tarvittaessa vartionjohtaja voi ohjeistaa jos näyttää siltä, että tarpojat ovat menossa väärään suuntaan. Vartio yöpyy reitille osuvissa kiintolaavuissa tai mukanaan kantamissa vaellusmajoitteissa esimerkiksi erätoverissa. Vaellus toteutetaan vertaisjohtajuutta käyttäen niin, että vartionjohtaja on mukana turvana. Jokaisella tarpojalla on oma pitkäkestoinen tehtävä vaelluksella. Sopivia henkilökohtaisia tehtäviä ovat esimerkiksi ruokalistan teko, päiväkirjan pitäminen, valokuvaaminen, sään tarkkailu sekä reportaasin teko lippukuntalehteen.

Luotsin tehtävä: Luotsi on vaelluksella mukana, mutta ei aktiivisena toimijana. Tarvittaessa hän tukee vartionjohtajaa ja tarpojia vaelluksen eri vaiheissa.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa tarpojia toimimaan vuorollaan vaelluksen johtajina. Vartionjohtaja auttaa tarpojia tarvittaessa käytännön asioissa vaelluksen aikana.

Majakan arviointi: Vaelluksen jälkeen tarpojat huolehtivat retkivälineiden oikeanlaisesta huollosta. Vartio myös kirjaa muistiin päiväkirjaansa tai muuhun vastaavaan retken aikana koettuja onnistumisia ja koettelemuksia.

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarvittaessa tarpojia retkivälineiden huoltoon liittyvissä käytännön asioissa, esimerkiksi kalustovajan avaimen hankkimisessa.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa tarvittaessa vaelluksen jälkitöistä huolehtimisessa. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että tarpojat kirjoittavat retkestä esimerkiksi vartion päiväkirjaan, lippukunnan sosiaalisen median kanaviin tai muuhun vastaavaan kohteeseen pienen retkikoosteen.

Majakkavaihtoehto: Kahden yön vaellus

Tarpoja osallistuu vähintään kaksi yötä kestävälle vaellukselle. Tarpojat vastaavat reitin ja muonituksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Majakkaan valmistautuminen: Vartio valitsee itselleen vaelluskohteen lähiseudulta, melko tuntemattomasta maastosta. Tarpojat suunnittelevat itse vaellusreittinsä, mutta vartionjohtaja ja luotsi neuvovat yöpymispaikkojen valinnassa. Vartio osallistuu vaelluksen budjetin tekoon ja ideoi sen rahoittamista. Vartio suunnittelee itse ruoat ja ostaa ne kaupasta. Vartio suunnittelee myös miten ruokia voisi keventää esim. kuivaamalla. Vartionjohtaja neuvoo tässä tarvittaessa. Vartio kirjoittaa itselleen varustelistan ja pakkaa sen perusteella tarvittavat vaellustavarat mukaan.

 

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on seurata taka-alalta vaelluksen suunnittelua. Hän kertoo tarpojille kokemuksistaan ja ohjaa heitä valmistautumaan tulevaan. Luotsi tarkistaa vartionjohtajan kanssa tarpojien listaamat varusteet ja hankittavat ruuat.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on johtaa tarvittaessa keskustelua kokouksissa. Hän osallistuu tarvittaessa yhdessä vartion kanssa vaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Majakan toteutus: Tarpojat suunnistavat vaelluksen aikana itse, mutta vartionjohtaja seuraa koko ajan, että suunnistus menee oikein. Tarvittaessa vartionjohtaja voi ohjeistaa jos näyttää siltä, että tarpojat ovat menossa väärään suuntaan. Vartio yöpyy reitille osuvissa kiintolaavuissa tai mukanaan kantamissa vaellusmajoitteissa. Vaelluksen aikana tarpojat johtavat toisiaan vertaisjohtajuudella vartionjohtajan avustamana. Jokaisella tarpojalla on oma pitkäkestoinen tehtävä vaelluksella. Joku vastaa ruokalistoista, päiväkirjan tekemisestä, valokuvaamisesta, sään tarkkailusta, reportaasista lippukuntalehteen tai muusta vastaavasta tehtävästä.

Luotsin tehtävä: Luotsi on vaelluksella mukana, mutta ei aktiivisena toimijana. Tarvittaessa hän tukee vartionjohtajaa ja tarpojia vaelluksen eri vaiheissa.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa tarpojia toimimaan vuorollaan vaelluksen johtajina. Vartionjohtaja auttaa tarpojia tarvittaessa käytännön asioissa vaelluksen aikana.

Majakan arviointi: Vaelluksen jälkeen tarpojat huolehtivat vartionjohtajan avustuksella retkivälineiden oikeanlaisesta huollosta. Vartio myös kirjaa muistiin päiväkirjaansa tai muuhun vastaavaan retken aikana koettuja onnistumisia ja koettelemuksia.

Luotsin tehtävä: Luotsi opastaa tarvittaessa tarpojia retkivälineiden huollossa, esimerkiksi teltan kuivatuksessa.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa ja opastaa luotsin tapaan vaelluksen jälkitöistä huolehtimisessa. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että tarpojat kirjoittavat retkestä esimerkiksi vartion päiväkirjaan, lippukunnan sosiaalisen median kanaviin tai muuhun vastaavaan kohteeseen pienen retkikoosteen.

Majakkavaihtoehto: Yhden yön vaellus

Tarpoja osallistuu vähintään yhden yön mittaiselle vaellukselle. Luotsi ja vartionjohtaja auttavat tarpojia vaelluksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Majakkaan valmistautuminen: Vartio valitsee itselleen vaelluskohteen lähiseudulta, melko tutusta maastosta. Vartionjohtaja ja luotsi auttavat reitin valinnassa. Vartionjohtaja ja luotsi auttavat vartiota tekemään ruokalistan. Tarpojat käyvät ostamassa itse ruokansa vaellukselle. Vartio pakkaa ohjeiden perusteella tarvittavat vaellustavarat mukaan.

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on johtaa vaelluksen suunnittelua. Hän kertoo tarpojille kokemuksistaan ja ohjaa heitä valmistautumaan tulevaan. Luotsi miettii vartionjohtajan kanssa tarvittavat varusteet ja hankittavat ruuat.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on johtaa keskustelua kokouksissa. Hän osallistuu yhdessä luotsin kanssa vaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Majakan toteutus: Vartio pyrkii itse hoitamaan suunnistuksen, mutta vartionjohtaja neuvoo ongelmatapauksissa. Vaellus alkaa lauantaina aamulla ja päättyy sunnuntaina. Jokaisella tarpojalla tai tarpojaparilla on oma tehtävä, jonka he hoitavat vaelluksella, esimerkiksi teltan pystyttämisen johtaminen, jonkin ruoan hoitaminen tai juttu lippukuntalehteen. Yö nukutaan vaellusteltassa tai kiintolaavussa.

Luotsin tehtävä: Luotsi johtaa vaelluksen, vartionjohtaja on auttamassa luotsia. Luotsi neuvoo ja ohjaa tarpojia konkreettisesti esimerkiksi retkikeittimen ja majoitteiden käytössä.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa luotsia johtamaan vaelluksen.

Majakan arviointi: Vaelluksen jälkeen tarpojat huolehtivat luotsin ja vartionjohtajan avustuksella retkivälineiden oikeanlaisesta huollosta.

Luotsin tehtävä: Luotsi opastaa tarpojia retkivälineiden huollossa, esimerkiksi teltan kuivatuksessa.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa ja opastaa luotsin tapaan vaelluksen jälkitöistä huolehtimisessa. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että tarpojat kirjoittavat retkestä esimerkiksi vartion päiväkirjaan, lippukunnan sosiaalisen median kanaviin tai muuhun vastaavaan kohteeseen pienen retkikoosteen.

Retkiruoka

Tarpoja pohtii hyvän retkiruuan ominaisuuksia ja harjoittelee suunnittelemaan retkelle toimivan aterian. Hän valmistaa aterian itse retkiolosuhteissa.

Ruoka

Tarpoja valmistaa retkellä ruokaa leirikeittimellä, nuotiolla, veturilla tai isolla nuotiokattilalla. Tarpoja valmistaa ruokaa erilaisista raaka-aineista ohjeen mukaan. Tarpoja huoltaa ruuanlaitossa käytetyt välineet.