Kaveriteko

Seikkailijat kokeilevat eri tapoja kehua, auttaa ja ilahduttaa kavereitaan. Seikkailijat muistavat myös kiittää.

Koristelu

 Seikkailija koristelee leipomuksensa. 

Laululle uudet sanat

Seikkailija osallistuu tutun laulun uudelleen sanoittamiseen ja esittämiseen.  

Pantomiimi

Seikkailija harjoittelee pantomiimia.  

Improvisointi

Seikkailijat harjoittelevat improvisaatiotilanteita.  

Vaikuttaminen

Seikkailija pohtii muutostarpeita ja ilmaisee mielipiteensä siitä.

Satuilija

Seikkailijat kertovat satuja ja muita keksittyjä tarinoita yhdessä toisilleen ja kehittävät mielikuvitustaan samalla lisäten vartion yhteishenkeä.

Podcast

Seikkailijat tekevät yhdessä podcastin.