Hyvä teko

Seikkailija toimii lähiympäristönsä parantamiseksi. 

Vaatteet

Seikkailija tutustuu ikätasonsa mukaisesti vaatealan eettisiin ongelmiin.

Sähkönkulutus

Seikkailija tutustuu siihen, mitkä toiminnot kuluttavat sähköä ja miten sähkön kulutusta voitaisiin vähentää.

Ruoka

Seikkailija tutustuu ruokaan liittyviin ympäristökysymyksiin.

Reilu kauppa

Seikkailijat tutustuvat Reilun kaupan tuotteisiin.

Liikenne

Seikkailija tutustuu liikenteeseen ympäristönäkökulmasta.

Jätteiden lajittelu

Seikkailija havainnoi, miten paljon jätettä syntyy. Hän pohtii, miten syntyneestä jätteestä voi pitää huolta.

Jätteiden vähentäminen

Seikkailija pohtii, miten eri tuotteiden valinta jo ostopäätöstä tehtäessä vaikuttaa tulevan jätteen määrään ja laatuun.