Arviointi

Seikkailija pohtii, miten projekti sujui.