Historiantutkija

Seikkailija osaa käyttää eri lähteitä ja etsiä tietoa.

Seikkailija perehtyy itseään lähellä olevaan historiaan ja harjoittelee historiantutkimuksen keinoja.
Seikkailijat valitsevat ja tekevät seuraavista aktiviteeteista kuusi.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

null

Aktiviteettipakettien yläkäsite

null

Aktiviteettipaketin yläkäsite

null