Valmentajakoulutus

Koulutus on suunnattu lippukuntatuen asiantuntijoille. Se antaa valmiudet toimia lippukunta-, ohjelma- tai pestausvalmentajan pestissä sekä muissa lippukuntatuen tehtävissä. Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa valmentaa lippukuntatoimijoita, tukea lippukunnan toimintaa sekä tuntee partion ajankohtaiset teemat ja osaa valmentaa niitä. Koulutus koostuu lähijaksoista ja erilaisista oppimistehtävistä.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus ja lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- tai pestijohtaja -koulutus, suositellaan partiojohtaja -jatkokoulutusta (Ko-Gi).

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lippukunta-, ohjelma- ja pestausvalmentajille sekä muille aluetyössä tai lippukuntatuessa toimiville aikuisille.

Osaamistavoitteet

Valmentaja -koulutuksen käytyään partiojohtaja ymmärtää valmentamisen käsitteen ja osaa soveltaa valmentamisen toimintatapoja ja työkaluja pestissään. Hän ymmärtää partion aluetyön ja lippukuntatuen merkityksen sekä perusteet, ja osaa valmentaa lippukuntia kohti laadukkaampaa partiota. Hän osaa tukea lippukuntatoimijoita pesteissään ja varmistaa, että partion strategia sekä ajankohtaiset teemat nivotuvat osaksi lippukuntatoimintaa. Kouluttautuja osaa tukea ja valmentaa lippukunnan johtajistoa lippukunnan kokonaisuuden johtamisessa, partiokasvatuksen toteuttamisessa, henkilöstöresurssien kehittämisessä, lippukunnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelussa ja erilaisten haasteiden ratkaisemisessa.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

 

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
L4: Toiminnan laatu ja kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 3 h
L5: Lippukunnan toiminnan arvioiminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 2 h
O3: Valmentaminen Ohjaaminen 6 h
06: Lippukunnan valmentaminen Ohjaaminen 3 h
P5: Ajankohtaisten teemojen valmentaminen Partiotieto 3 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä  aluevaliokunnan kanssa.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite