Sääntuntija

Seikkailija tuntee säähän vaikuttavat ilmiöt ja osaa käyttää niitä hyväkseen ennustaessaan säätä.

Seikkailija havainnoi säätä ja harjoittelee tekemään ennustuksia havaintojensa perusteella.

Seikkailijat valitsevat ja tekevät seuraavista aktiviteeteista kuusi.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

null

Aktiviteettipakettien yläkäsite

null

Aktiviteettipaketin yläkäsite

null