Tuomarineuvostokoulutus

Koulutuksen käynyt osaa arvioida tuomarineuvoston toiminnan vaikutusta kilpailuihin, suunnitella kilpailuja osana partio-ohjelmaa, johtaa pt-kilpailuprojektia sekä ratkaista sm-kilpailuihin liittyviä erityiskysymyksiä.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partionjohtaja-peruskoulutus, kokemusta partiotaitokilpailuissa kilpailijana ja järjestäjänä sekä voimassaoleva II-luokan tuomarikortti.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu II-luokan tuomarikortin omaaville Partionjohtaja-peruskoulutuksen käyneille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käynyt osaa arvioida tuomarineuvoston toiminnan vaikutusta kilpailuihin, suunnitella kilpailuja osana partio-ohjelmaa, johtaa pt-kilpailuprojektia sekä ratkaista sm-kilpailuihin liittyviä erityiskysymyksiä.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
LR: Tuomarineuvosto Luonto ja retki  12 h
Yhteensä 12 tuntia

 

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Kasvatusvaliokunta, kilpailuryhmä

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite