Me ihmiset

Vaeltaja arvostaa erilaisia ihmisiä ja ihmisyyttä. Hän tunnistaa omia asenteitaan, mielipiteitään ja arvojaan, sekä hyväksyy, etteivät kaikki ajattele samoin. Vaeltaja tuntee erilaisia kulttuuritaustoja.

Vaeltaja asettuu toisen ihmisen asemaan ja vertaa asenteitaan ja ennakkoluulojaan erilaisista ihmisistä sekä kulttuureista. Vaeltaja tutustuu erilaisiin ihmisiin aidosti läsnä olemalla ja vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipakettien yläkäsite

aktiviteettiryhma

Aktiviteettipaketin yläkäsite

rasti