Kestävä kehitys

Vaeltaja ymmärtää olevansa vastuussa omista päätöksistään ja valinnoistaan sekä niiden vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vaeltaja tekee kestäviä valintoja ja osaa perustella ne. Vaeltaja ymmärtää puheen ja aikomusten eron aktiiviseen tekemiseen ja toimimiseen.

Vaeltaja tutustuu kestävänkehityksen periaatteeseen ja tarkastelee omia kulutusvalintojaan kestävän kehityksen periaatteen kannalta. Tarvittaessa vaeltaja muuttaa omia kulutustottumuksiaan tai toimintatapojaan.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipakettien yläkäsite

aktiviteettiryhma

Aktiviteettipaketin yläkäsite

rasti