Kestävää elämää

Samoaja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Samoaja ymmärtää toimintansa vaikutuksen ympäristöön lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Samoaja osaa ja haluaa muuttaa omaa toimintaansa ympäristöä ja muita ihmisiä huomioivammaksi.

Samoaja perehtyy kestävän kehityksen periaatteisiin. Hän muuttaa omaa toimintaansa ja kulutustottumuksiaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta parempaan suuntaan sekä pohtii toimiensa vaikutustaSamoajat oppivat ilmaisemaan mielipiteensä yhteisen hyvän eteen.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipakettien yläkäsite

tasku

Aktiviteettipaketin yläkäsite

tasku