Ulkomaanprojekti

Vaeltaja osaa toteuttaa yhdessä vartiokaveriensa kanssa projektin. Vaeltaja tuntee kohdemaan kulttuuria ja kansainvälistä partiotoimintaa sekä osaa toimia vieraalla kielellä vieraassa kulttuurissa. Vaeltaja kohtaa uusia innostavia haasteita hauskassa partioporukassa.

Vaeltaja toteuttaa yhdessä vartion kanssa vähintään viiden päivän partiomatkan ulkomaille. Kohde on ennalta vieras tai siihen tutustutaan aiempaa syvällisemmin. Vartio suunnittelee ja toteuttaa matkan järjestelyt ja rahoituksen. Matkan aikana vartio toteuttaa kohdemaassa valitsemansa teeman mukaisen palvelutehtävän. Vartion viestii sekä matkan aikana että sen jälkeen aktiivisesti valitsemastaan teemasta sekä matkalla kokemastaan. Ulkomaanprojektia toteuttava vartio voi olla muodostunut usean eri lippukunnan jäsenistä.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipakettien yläkäsite

aktiviteettiryhma

Aktiviteettipaketin yläkäsite

rasti