Ihmisten kanssa

Vaeltaja osaa arvioida sosiaalisia taitojaan ja kehittää niitä oman arvionsa ja muilta saamansa palautteen perusteella. Hän ymmärtää sosiaalisuuden ja sosiaalisten taitojen eron.

Vaeltaja harjoittelee kohtaamaan erilaisia ihmisiä eri tilanteissa.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipakettien yläkäsite

aktiviteettiryhma

Aktiviteettipaketin yläkäsite

rasti