Henkinen hyvinvointi

Vaeltaja osaa huolehtia omasta henkisestä hyvinvoinnistaan. Hän pitää huolta jaksamisestaan ja osaa tarvittaessa sanoa ei. Vaeltaja tuntee itselleen toimivia keinoja selviytyä kriiseistä ja stressitilanteista.

Vaeltajat pohtivat omia henkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. He tarkastelevat omia rutiinejaan ja pyrkivät kehittämään omaa henkistä hyvinvointiaan. Vaeltajat myös tutustuvat luonnon vaikutukseen stressin lievittäjänä.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipakettien yläkäsite

aktiviteettiryhma

Aktiviteettipaketin yläkäsite

rasti