Ohjelmajohtajakoulutus

Koulutus antaa kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suorittanut tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisen suuntaan.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lippukunnan ohjelmajohtajalle, ikäkausivastaaville ja muille partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa vastaaville aikuisille.

Osaamistavoitteet

Ohjelmajohtaja-koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa johtaa partio-ohjelman toteuttamista kaikissa ikäkausissa, vastata ikäkausien välisestä yhteistyöstä sekä johtaa lippukunnassa toimivia partio-ohjelmaa toteuttavia aikuisia.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

 Moduulin nimi   Osaamisalue  Moduulin lähiopetuksenkesto
 J5: Johtaminen partiossa 2  Johtaminen  3 h
 J7: Aikuisryhmän johtaminen  Johtaminen  3 h
 K5: Partio-ohjelma lippukunnassa  Kasvatus  5 h
 K6: Kehitys ja kasvu 2  Kasvatus  3 h
 P4: Partio nyt/Ajankohtaista partiossa  Partiotieto  1 h
 T4: Turvallinen toimintakulttuuri lippukunnassa  Turvallisuus  1 h
 Yhteensä 16 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Partiopiiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä kasvatusvaliokunnan kanssa.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite