Mentorikoulutus

Mentorointi -koulutus antaa kattavan kuvauksen siitä, mitä mentorointi on partiossa, mitkä ovat mentoroinnin pelisäännöt sekä mentorointiin liittyvät vastuut.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Koulutuksen kohderyhmä

Partiossa mentorin tehtäviin suuntaavat aikuiset

Osaamistavoitteet

Kouluttautuja tietää, mitä mentorointi partiossa on. Hän osaa luoda luottamuksellisen mentorointisuhteen.

Koulutuksen sisältö

Tavoitteet Kouluttautuja tietää, mitä mentorointi partiossa on. Kouluttautuja osaa luoda luottamuksellisen vapaaehtoisuuteen perustuvan mentorointisuhteen.
Sisältö        Mentorointi partiossaMentoroinnin pelisäännöt

Mentorin vastuut, tehtävät ja ominaisuudet

Aktorin vastuut, tehtävät ja ominaisuudet

Mentorointisopimus

Koulutusmenetelmät        Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
Lähiopetuksen kesto 3 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksolla, mahdollisesti osoitettavat henkilökohtaiset harjoitustyöt..

Vastaava järjestäjä

Piiri ja keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite