Luotsikoulutus

Koulutus antaa valmiuksia ohjata 12–22 -vuotiaita nuoria ja näiden ryhmien vertaisjohtajia. Koulutus antaa valmiuksia tukea nuoria vertaisjohtajia suunnittelemaan ja johtamaan partiomaista toimintaa. Oppija saa valmiuksia ymmärtää nuoren kehitysvaiheita ja saa käytännön vaihtoehtoja erilaisten nuorten kanssa toimimiseen.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus.

Koulutuksen kohderyhmä

Luotsi-koulutus on tarkoitettu tarpojien, samoajien ja vaeltajien luotsina toimivalle tai kyseisessä pestissä aloittavalle aikuiselle (yli 22-v.).

Osaamistavoitteet

Luotsi -koulutuksen suoritettuaan partiojohtaja tuntee luotsin pestin, tarpoja- , samoaja- ja vaeltajaikäkausien (12-22 -vuotiaat) partio-ohjelman sekä oman roolinsa partio-ohjelman toteuttamisessa. Kouluttautuja on tutustunut nuorten kehitykseen ja kasvuun.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
IK3: Minä luotsina Itsensä kehittäminen 2 h
K1: Kehitys ja kasvu 1 Kasvatus 2 h
K4: Ikäkausiohjelman perusteet (tarpoja, samoaja, vaeltaja) Kasvatus 3 h
O1: Ohjaamisen perusteet Johtaminen 2 h
Yhteensä 9 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä kasvatusvaliokunnan kanssa.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite