Kuluttaja

Seikkailija ymmärtää omien kulutustottumustensa merkityksen

Seikkailija tutustuu vastuulliseen kuluttamiseen.

Seikkailijat valitsevat ja tekevät seuraavista aktiviteeteista kuusi.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

6

Aktiviteettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipakettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipaketin yläkäsite

haaste