Koulutusohjaajakoulutus

Koulutus on suunnattu partion koulutustoiminnan asiantuntijoille. Se antaa kattavat valmiudet toimia koulutusohjaajana partiopiirissä tai muussa koulutustoiminnan keskeisessä tehtävässä. Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia monipuolisesti sekä arvioida ja kehittää koulutustoimintaa. Hän osaa myös tukea partiokouluttajia ja pestausvalmentajia tehtävässään sekä ohjata Ko-Gi -suorituksia. Koulutus koostuu lähijaksoista sekä erilaisista oppimistehtävistä ja pestissä oppimisesta.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi). Suositellaan pestausvalmentaja -koulutusta ja partiokouluttaja -koulutusta.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu koulutusohjaajille ja muille partion koulutustoiminnan kehittämisessä mukana oleville aikuisille.

Osaamistavoitteet

Koulutusohjaaja -koulutuksen käytyään partiolainen osaa ohjata ja suunnitella piirin tai muun partio-organisaation koulutustoimintaa sekä osaa toimia koulutusten johtajien ja pestausvalmentajien tukena. Koulutusohjaaja osaa tukea koulutusten staabeja koulutuksen laadukkaassa järjestämisessä.

Koulutusohjaajat toimivat yleensä myös Ko-Gi –ohjaajina suoritettuaan koulutuskokonaisuuteen sisältyvän Ko-Gi –ohjaaminen –koulutusmoduulin.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
KO6: Koulutustoiminta piirissä Kouluttaminen 2 h
KO7: Koulutusjärjestelmä ja koulutussuunnittelu 2 Kouluttaminen 4 h
KO8: Monipuolinen kouluttaminen Kouluttaminen 4 h
L4: Toiminnan laatu ja kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 3 h
O4: Ohjaaminen partiossa Ohjaaminen 4 h
O5: Ko-Gi -ohjaaminen Ohjaaminen 3 h
P4: Ajankohtaista partiossa Partiotieto 1 h
21 h

Päivitetty 10.1.2019

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekeminen, piirin koulutustoiminnan suunnitteluun osallistuminen, osallistuminen täydennyskoulutuksiin sekä pestissä toimiminen.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite