Akela/sampokoulutus

Koulutus antaa valmiuksia toimia 7-12 vuotiaista koostuvan ryhmän johtajana. Oppija saa valmiuksia ymmärtämään lapsen/nuoren kehitysvaiheita ja saa käytännön vaihtoehtoja erilaisten lasten kanssa toimimiseen. Koulutettava oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallista viikoittaista toimintaa sekä retkiä partio-ohjelman mukaisesti.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Tervetuloa partioon -koulutus tai käytännössä opitut partion perustiedot. Lisäksi suositellaan perusretkeilytaitojen hallintaa.

Koulutuksen kohderyhmä

Akelan koulutus on tarkoitettu sudenpentulauman johtajana toimivalle tai kyseisessä pestissä aloittavalle aikuiselle (yli 22-v.). Sammon koulutus on tarkoitettu seikkailijajoukkueen johtajana toimivalle tai kyseisessä pestissä aloittavalle aikuiselle (yli 22-v.).

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa perustaidot ja tiedot 7-9 vuotiaiden (akela-koulutus) / 10-12 vuotiaiden (sampo-koulutus) johtamisesta partiossa.

Koulutuksen sisältämät partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen
kesto
IK1: Minä Akelana/Sampona  Itsensä kehittäminen  2 h
J1: Sudenpentu/seikkailijaryhmän johtaminen Johtaminen 4 h
K1: Kehitys ja kasvu 1 Kasvatus 2 h
K2: Ikäkausiohjelman perusteet
(sudenpentu/seikkailija)
Kasvatus 5 h
T2: Turvallisesti ryhmässä Turvallisuus 2 h

Yhteensä 15 tuntia

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä kasvatusvaliokunnan kanssa.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite