Partiojohtajaperuskoulutus

Partiojohtaja -peruskoulutus on Suomen Partiolaiset ry:n johtamiskoulutusta. Koulutuksen suorituksesta saatava valtakirja on edellytys tietyissä partiotehtävissä esim. leirinjohtajana toimimiselle. Lähiopetuksen lisäksi kouluttautuja toteuttaa johtamistehtävän, jonka aikana hän johtaa ja ohjaa muita aikuisia tapahtuman tms. toteuttamiseksi. Kouluttautujan tukena johtamistehtävän aikana on aikuinen ohjaaja. Koulutukseen sisältyy maastoyöpyminen, jonka avulla opitaan perusleiritaitoja ja turvallisen maastotoiminnan perusteita.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Tervetuloa partioon -koulutus tai käytännössä opitut partion perustiedot. Lisäksi suositellaan perusretkeilytaitojen hallintaa.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu 18 vuotta täyttäneille johtajapesteissä toimiville tai johtajapesteissä aloittaville partiolaisille.

Osaamistavoitteet

Partiojohtaja -peruskoulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta, partio-ohjelmasta sekä lippukunnan (paikallisyhdistys) toiminnasta.

Koulutuksen sisältämät partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
IK2: Minä partiojohtajana 1 Itsensä kehittäminen 3 h
J2: Johtaminen partiossa 1 Johtaminen  4 h
J3: Partiojohtaja -peruskoulutuksen
johtamistehtävä
Johtaminen 2 h
J4: Tapahtuman johtaminen Johtaminen Johtaminen 4 h
K3: Partio-ohjelman perusteet Kasvatus 3 h
OR1: Lippukunta Organisaatio-osaaminen 3 h
P2: Partion perusteet 1 Partiotieto
P4: Ajankohtaista partiossa Partiotieto 1 h
T3: Turvallinen toiminta lippukunnassa Turvallisuus  5 h
Y1: Aktiivinen kansalainen  Yhteiskunta 1 h
Yhteensä 30 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen, ohjauskeskusteluihin osallistuminen sekä johtamistehtävän tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite