Itämeri

Seikkailija tuntee Itämeren, sen eläimistön, kasvillisuuden ja tilan.

Seikkailija opettelee Itämeren eliölajeja sekä tekemään havaintoja Itämeren tilasta.
Seikkailijat valitsevat ja tekevät seuraavista aktiviteeteista kuusi.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

null

Aktiviteettipakettien yläkäsite

null

Aktiviteettipaketin yläkäsite

null