Visio tulevaisuudesta

Tarpoja ymmärtää, että tämän päivän valintojen seuraukset näkyvät tulevaisuudessa.

Johtaja jakaa tarpojat pienempiin ryhmiin. Ryhmät visioivat, millainen olisi kestävän kehityksen maailma. Miten siellä elettäisiin ja millaisia tavaroita ja palveluita siellä olisi. Tarpojat voivat jatkaa harjoitusta miettimällä, millaiset pienet askeleet veisivät kohti tavoiteltua maailmaa. Tehtävän voi toteuttaa esimerkiksi seuraavalla ohjeistuksella: ”Tehkää pari- tai ryhmätyönä kirje itseltänne tulevaisuudesta. Mitä asioita näet siellä olevan, mitä taas et? Miten sinun pitäisi tai ei pitäisi toimia, jotta maailma muuttuisi kuvailemaasi suuntaan?”

Taitoalueet

Kestävä kehitys, Visiointitaidot,

Johtamistaito

Visiointitaidot,

Johtajan tehtävät

Johtaja ohjeistaa harjoituksen ja kannustaa tarpojia pohtimaan asioita laajasti ja monipuolisesti.

Kasvatustavoitteet

Vastuu elinympäristöstä, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

15min,

Aktiviteetin yläkäsite