Y2: Lippukunnan sidosryhmät, edunvalvonta ja varainhankinta

Y2: Lippukunnan sidosryhmät, edunvalvonta ja varainhankinta

Osaamisalue: Yhteiskunta

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Lippukunnanjohtaja -koulutus

Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Ymmärtää lippukunnan yhteiskunnallisena toimijana, partion paikallisena edustajana. Osaa soveltaa lippukunnan edunvalvonnan sekä varainhankinnan keinoja toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Ymmärtää lippukunnan sidosryhmien ja piirin tarjoaman tuen merkityksen ja hyödyn. Tuntee sidosryhmien asettamat odotukset lippukunnalle.

Sisältö

  • Partion asema maan suurimpana kasvatusjärjestönä
  • Paikallisen ja alueellisen edunvalvonnan merkitys
  • Erilaisten vaikuttamisen työkalujen tunnistaminen ja soveltaminen
  •  Erilaiset vaikuttamisen keinot partiossa ja sen ulkopuolella, erityisesti suhteessa partion tärkeimpiin sidosryhmiin
  • Erilaiset lippukunnan varainhankinnan keinoja (esim. avustukset, talkootyö, varainhankintatempaukset).
  • Lippukuntien sidosryhmät ja niiltä saatavien tukien muodot sekä millaisia odotuksia sidosryhmillä on lippukunnalle (esim. taustayhteisösopimus).

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento
  • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite