Y1: Aktiivinen kansalainen

Y1: Aktiivinen kansalainen

Osaamisalue: Yhteiskunta

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Ymmärtää partion merkityksen yhteiskunnallisena toimijana ja osaa
soveltaa vaikuttamisen keinoja omassa lähiympäristössään.

Sisältö

  • Aktiivinen kansalainen – mitä tarkoittaa käytännössä?
  • Partio merkitys yhteiskunnallisena toimijana
  • Lippukunnan keskeisimmät sidosryhmät partion sisällä ja
    ulkopuolella (esim. koulu, seurakunta ja kunta)
  • Partion erilaiset vaikuttamisen keinot lähiympäristössä

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Ohjaava keskustelu
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite