Minä vaeltajana

Vaeltaja pohtii partion merkitystä itselleen ja oppii ymmärtämään muiden syitä partioharrastukselle. Vaeltaja tutustuu partion arvopohjaan ja tarkastelee omaa suhtautumista siihen.

Vaeltajat pohtivat yksin ja yhdessä syitä siihen, miksi he harrastavat partiota. Mitä partio heille antaa sekä mitä partio ja vaeltajuus heille merkitsee? Lisäksi vaeltajat keskittyvät tarkastelemaan partion arvopohjaa ja erityisesti vaeltajalupauksen ja -ihanteiden merkitystä omassa elämässään. Keskustelu on hyvä aloittaa ennen reissuun lähtöä, jatkaa reissun aikana ja käydä keskustelu loppuun reissun jälkeen.

Taitoalueet

Katsomustaidot, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Visiointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävänä on varmistaa, että keskustelua käydään. Hän hankkii mahdolliset keskustelun tukena tarvittavat materiaalit sekä pyytää tarvittaessa luotsilta apua keskustelujen vetämiseen. Luotsi osallistuu kotipaikkakunnalla käytäviin keskusteluihin kuuntelijana . Hän ohjaa tarvittaessa keskustelua ennen ja jälkeen reissun. Luotsi valmistautuu etukäteen esittämään vaeltajille keskustelua ohjaavia kysymyksiä ja antaa tarvittaessa pohdittavia aiheita reissun ajaksi. Reissun jälkeen hän auttaa vaeltajia jäsentämään ajatuksiaan.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite