Uutena ryhmässä

Tarpoja harjoittelee uuden ihmisen huomiointia.

Jakaannutaan kahteen ryhmään. Ryhmien tehtävänä on näytellä tilanne, jossa yksi tai useampi uusi nuori tulee vartioon tai luokkaan, jossa ei tunne ketään. Toinen ryhmästä näyttelee tilanteen, jossa vartion vanhat jäsenet suhtautuvat torjuvasti uusiin tulokkaisiin. Toinen ryhmä näyttelee tilanteen, jossa vanhat jäsenet toivottavat mahdollisimman hyvin uudet joukkoonsa. Keskustellaan ja vertaillaan näytelmiä niiden esittämisen jälkeen. Pohditaan hyviä keinoja ottaa uusia ihmisiä mukaan tai hankkia uusia ystäviä. Muistellaan tilanteita, joissa joku on tullut tarjomaan ystävyyttä.

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite