Vaikuttaminen

Seikkailija rohkaistuu ilmaisemaan oman mielipiteensä. Seikkailija kokee, että hänen ajatuksillaan on merkitystä.

Seikkailija kertoo oman näkemyksensä ympäristön suojelusta muille.

Taitoalueet

Kestävä kehitys, Vaikuttaminen,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Sammon tehtävä: Sampo hankkii tarvikkeet aktiviteettiä varten ja miettii yhdessä seikkailijoiden kanssa sopivan kohderyhmän, jolle nämä voivat kertoa mielipiteensä. Sampo rohkaisee jokaista seikkailijaa osallistumaan mielipiteen kertomiseen.

Kasvatustavoitteet

Vastuu elinympäristöstä, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona, Vierailukohteessa,

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite

aktiviteetti