Lähesty tunteella

Osallistujat ovat piirissä ja vetäjä keskellä. Vetäjä antaa jonkin tunnetilan, johon eläytyen muut alkavat lähestyä häntä. Mitä lähemmäs he tulevat, sitä voimakkaampi on annettu tunne. Kun osallistujat ovat olleet hetken aivan lähellä vetäjää, häntä kuitenkin koskematta, he loitontuvat jälleen, jolloin tunne laimenee ja kaukana sammuu kokonaan.Tunnetiloja:- Vihatkaa minua. (Saa sättiä, huutaa, nimitellä ja raivota. Viha kasvaa, mitä lähemmäs tullaan)- Rakastakaa minua.- Kadehtikaa minua- Ihailkaa minua.- Surkutelkaa minua.- Hävetkää minua.- Halveksikaa minua.- Pitäkää minua naurettavana.- Pelätkää minua.- Hellikää minua.- Hämmästelkää minua.Ilman vetäjää harjoitus voidaan tehdä kahdessa ryhmässä, jotka asettuvat riveihin kasvot vastakkain. Etäällä ollessaan kuka tahansa voi huutaa jonkin tunteen, jotka voidaan jakaa myös lapuilla leikkijöille, ja tämän tunteen vallassa ryhmät liikkuvat kohti toisiaan tunnetta paisuttaen.Lähde:Helminen Jussi: Näyttämölle, ilmaisutaidon harjoituskirja, WSOY, 1989

Osallistujat ovat piirissä ja vetäjä keskellä. Vetäjä antaa jonkin tunnetilan, johon eläytyen muut alkavat lähestyä häntä. Mitä lähemmäs he tulevat, sitä voimakkaampi on annettu tunne. Kun osallistujat ovat olleet hetken aivan lähellä vetäjää, häntä kuitenkin koskematta, he loitontuvat jälleen, jolloin tunne laimenee ja kaukana sammuu kokonaan.Tunnetiloja:- Vihatkaa minua. (Saa sättiä, huutaa, nimitellä ja raivota. Viha kasvaa, mitä lähemmäs tullaan)- Rakastakaa minua.- Kadehtikaa minua- Ihailkaa minua.- Surkutelkaa minua.- Hävetkää minua.- Halveksikaa minua.- Pitäkää minua naurettavana.- Pelätkää minua.- Hellikää minua.- Hämmästelkää minua.Ilman vetäjää harjoitus voidaan tehdä kahdessa ryhmässä, jotka asettuvat riveihin kasvot vastakkain. Etäällä ollessaan kuka tahansa voi huutaa jonkin tunteen, jotka voidaan jakaa myös lapuilla leikkijöille, ja tämän tunteen vallassa ryhmät liikkuvat kohti toisiaan tunnetta paisuttaen.Lähde:Helminen Jussi: Näyttämölle, ilmaisutaidon harjoituskirja, WSOY, 1989

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo, Muu, Ulkona, Ikäkausitapaaminen,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite