Partio-ohjelma

Samoaja tuntee partion eri ikäkaudet ja tietää eri ikäkausien partio-ohjelman pääpiirteissään. Hän osaa käyttää eri ikäkausien materiaaleja. Samoaja tietää, mitä tapahtumia lippukunta, alue, piiri ja SP järjestävät ikäkausille. Samoaja tietää mistä löytää ajankohtaista tietoa partio-ohjelmasta ja partiotapahtumista.

Samoaja tutustuu partion ikäkausiin ja eri ikäisten partio-ohjelmaan esimerkiksi johtajakansion tai partio-ohjelman nettisivujen avulla. Hän tutustuu mahdollisuuksiin, joita SP, piiri, alue ja lippukunta tarjoavat partio-ohjelman toteuttamiseksi eri ikäkausissa. Tässä aktiviteetissa tutustutaan pintapuolisesti eri ikäkausiin ja niiden aktiviteetteihin pienryhmän johtajan tarvitsemalla tasolla. Syvempää tietoa ikäkausista ja niiden ohjelmasta saa vaeltajille ja aikuisille suunnatuissa koulutuksissa.

Taitoalueet

Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Visiointitaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

1 h,

Aktiviteetin yläkäsite