Seksi

Samoaja saa tukea pohdinnoilleen seksistä. Samoaja tunnistaa seksuaalisen häirinnän ja osaa tarvittaessa toimia sitä vastaan.

Samoaja lisää tietouttaan seksiin liittyvissä kysymyksissä. Samoaja pohtii, mikä on itselle seksin suhteen sallittua ja mikä ei. Samoaja harjoittelee puuttumaan seksuaaliseen häirintään sitä kohdatessaan.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja valitsee aktiviteetin toteutustavat yhdessä luotsin kanssa. Hän etsii tarvittaessa aiheesta materiaalia etukäteen. Vartionjohtaja ja luotsi sopivat, kumpi toimii aktiviteetin vetäjänä ja puheen johtajana. Luotsin tehtävä: Luotsi huolehtii turvallisesta keskusteluympäristöstä. Jollekin samoajalle aihepiiri saattaa olla hyvin arkipäiväinen, toiselle puolestaan ahdistusta herättävä. Luotsi varmistaa, että jokainen saa osallistua keskusteluun haluamallaan tavalla. Jos luotsi kokee aiheen itselleen hankalaksi, voi hän pyytää iltaa vetämään esimerkiksi jonkun terveydenhuoltoalan ammattilaisen.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

1 h,

Aktiviteetin yläkäsite