Ajanhallinta

Samoaja ymmärtää, miksi ja miten ajankäyttöä hallitaan. Hän harjoittelee johonkin tehtävään sitoutumista niin, että oma aika riittää. Hän osaa käyttää ajanhallinnan menetelmiä ja välineitä sekä arvioida ajankäyttöä ja priorisoida asioita. Hän osaa laatia aikatauluja ja sanoa tarvittaessa ei.

Samoaja tunnistaa mihin kaikkeen hänellä kuluu elämässään aikaa ja mihin hän on sitoutunut. Hän harjoittelee suunnittelemaan omaa toimintaansa ja käyttämään kalenteria partioharrastuksessa ja muussa elämässä. Samoaja pohtii mihin pitää käyttää enemmän aikaa ja mihin käytettyä aikaa voi vähentää. Hän opettelee laatimaan aikatauluja ottaen huomioon muuttuvia tekijöitä ja arvioimaan mihin oma aika riittää. Samoja uskaltaa tarvittaessa kieltäytyä tehtävästä ajoissa ja perustella kieltäytymistä kalenterin ja ajankäytön avulla. 

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

1 h,

Aktiviteetin yläkäsite