Seikkailijajoukkue ja lippukunta

Seikkailija tuntee lippukuntansa nimen, huivin ja lipun, tietää joukkueensa nimen ja samponsa nimen sekä tietää, millainen on seikkailijaohjelma ja mitä partiossa tehdään.

Seikkailija tutustuu joukkueeseensa ja lippukuntaansa. Seikkailija saa kuvan partiotoiminnasta seikkailijaohjelmassa ja aloittaa tai jatkaa partiopolkuaan seikkailijana. Seikkailija tutustuu oman ryhmän kauden toimintasuunnitelmaan.

Taitoalueet

Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Uusi seikkailija ei vielä hahmota lippukunnan kokoa tai sen organisaation rakennetta. Johtajan tehtävänä on saada seikkailija ymmärtämään, että sudenpennut ovat seikkaijoita nuorempia ja tarpojiin siirrytään seikkailijoiden kaksi - kolmevuotisen ohjelman jälkeen. Tärkeää on myös, että ensimmäisissä seikkailijakokouksissa ennen kaikkea tutustutaan toisiin seikkailijoihin sekä sampoon tai sampoihin. Uuden ikäkauden alkaessa sammon on hyvä palauttaa seikkailijalle mieliin partion perusasioita. Jokaisella seikkailijalla tulee olla vähintään partiohuivi kaikissa partiotilaisuuksissa. Jos lippukunnan perinteisiin kuuluu, että huivin saa lupauksenantotilaisuudessa, kerro siitä seikkailijoille. Hyvä toimintasuunnitelma on joukkueen laadukkaan toiminnan edellytys. Se on hyvä käydä läpi yhdessä joukkueen kanssa ensimmäisessä kokouksessa. Johtajan tehtävänä on selittää seikkaiijoille myös, miksi aktiviteetteja ja taitomerkkejä tehdään. Joukkue voi miettiä yhdessä, mikä on hyvä aika retkille ja erikoiskokouksille. Sampo kertoo myös seikkailijapelistä. KLisäksi tärkeää on kertoa seikkailijoille tärkeät päivämäärät, kuten lupauksenanto tai lippukunnan yhteiset tapahtumat. Johtajan tehtävänä on muistuttaa, että ilman viikkokokouksissa opittuja taitoja ei voi lähteä retkille ja että erikoiskokous menettää arvonsa, jos niitä on liian usein. Joukkueessa kannattaa aloittaa pikkuhiljaa myös vartiojärjestelmän käyttö. Aikuinen sampo jakaa joukkueen seuraavissa kokouksissa vartioihin ja nimeä vartionjohtajat. Vartioissa voidaan ensimmäisinä kertoina tehdä vain osa kokouksen ohjelmasta ja tulevaisuudessa enemmän. Vartioiden kokoonpanot voivat vaihdella ainakin alussa. Vartionjohtajina voivat toimia tuetusti joko seikkailijat itse tai tehtävää voivat hoitaa samoajat omana johtamistehtävänään.

Kasvatustavoitteet

Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

30 min,

Aktiviteetin yläkäsite