Laatua liikuntaan

Samoaja omaksuu liikunnan osaksi arkeaan. Samoaja tietää, millainen merkitys liikunnalla on hänen terveyteensä, vireystasoonsa ja mielialaansa.

Samoaja harrastaa liikuntaa ja yrittää löytää itselleen sopivan liikuntamuodon. Samoaja pohtii suhdettaan liikuntaan ja arvioi, millainen olo hänellä on ennen ja jälkeen liikuntasuorituksen.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Itsestä huolehtiminen,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja järjestää kokous. Vartionjohtaja ottaa selvää liikuntamahdollisuuksista ja tiedottaa muita samoajia, jos kokoukseen tarvitsee erikoisvarusteita. Luotsin tehtävä: Luotsi keskustelee samoajien kanssa liikunnasta ja sen merkityksestä hyvinvoinnille. Luotsi auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa käytännön järjestelyissä.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona, Vierailukohteessa,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite