Ryhmäytyminen ja ryhmähenki

Samoaja ymmärtää ryhmäytymisen merkityksen. Hän tietää mikä on ryhmäytymistehtävien tarkoitus ja saa konkreettisia välineitä ryhmäytymisen toteuttamiseen. Samoaja tutustuu niihin keinoihin, joilla ryhmää voidaan tukea siirtymään kehitysvaiheesta toiseen. Samoaja tietää mitä on henkinen turvallisuus ja tiedostaa sen merkityksen ryhmäprosessissa. Samoaja ymmärtää ryhmän ja epämääräisen joukon eron. Samoaja oppii hyödyntämään ryhmän tunnusmerkkejä. Hän tunnistaa ryhmän jäsenten eri rooleja ryhmän toiminnassa. Samoaja tiedostaa tehtävänsä ryhmähengen luojana ja kehittäjänä.

Samoaja tutustuu siihen, mikä tekee ryhmästä ryhmän ja miten ryhmä toimii. Hän oppii keinoja ryhmähengen muodostamiseksi ja parantamiseksi. Kurssilaiset miettivät yhdessä, mitä eri tunnuksia ryhmällä voi olla.  

Samoaja tutustuu erilaisiin tapoihin ryhmäytyä. Samoaja harjoittelee ryhmäyttämistä kokeilemalla erilaisia leikkejä ja tehtäviä. Samoaja huomaa, että retki on tehokas tapa ryhmähengen luomiseen. Samoajat keskustelevat ryhmäytymisen merkityksestä yhdessä muiden kurssilaisten ja kouluttajan kanssa. 

Tämä rupeama kannattaa tehdä kurssin alussa, jotta rupeaman harjoitteet toimivat myös kurssilaisten ryhmäyttäjinä. 

Ryhmäytystehtävien valinnassa on tärkeää tietää, että osa niistä voi aiheuttaa negatiivisia tunteita ja osa toiminnallisista harjoituksista on jopa suunniteltu siihen. Negatiiviset tunteet eivät välttämättä ole huono asia, mutta tällaiset harjoitukset pitää purkaa huolella tehtävän jälkeen. Muussa tapauksessa ne saattavat johtaa päinvastaiseen tulokseen kuin on tarkoitus ja erottaa jonkun ryhmästä tai hajottaa ryhmää. Negatiivisia tunteita voi tulla esimerkiksi 

  • fyysisistä tehtävistä, joissa heikot ja pienet eivät pärjää tai ovat ryhmälle taakka, esim. vajan ylittäminen. Tehtävää varten jaetut haasteet (sokea, ei voi kävellä, ei saa puhua) ovat parempia, koska ne eivät ole omia 
  • uskallusta vaativista tehtävistä, jos ryhmä ei ole luottamuksellinen, esim. kaatuminen pöydältä muiden käsille 
  • fyysisesti läheisistä tehtävistä, jos ryhmä ei ole luottamuksellinen, esim. paperilappujen pitäminen ruumiinosien välissä 
  • ongelmatehtävistä, joissa on tietty niksi. Jos yksi ryhmäläinen tietää niksin, muut eivät pääse tekemään mitään 
  • turhauttaviksi suunnitelluista tehtävistä, esim. ristiriitaiset tehtävät ryhmäläisille eikä saa puhua 

Positiivisia tunteita synnyttäviä tehtäviä ovat sellaiset, joissa kaikki pääsevät osallistumaan ja (vain) yhteistyöllä onnistutaan. Positiivisia tunteita herättävät myös sellaiset tehtävät, joissa tilanteen epämukaviksi tuntevien ei ole pakko ylittää rajojaan. Esimerkiksi kaikille suoritettavissa olevat pulmatehtävät ja luovat tehtävät ovat tällaisia. 

Taitoalueet

Turvallisuus, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

2 tuntia,

Aktiviteetin yläkäsite