Päihteet

Vaeltaja hallitsee perusteet yleisestä päihdetietämyksestä sekä vastuullisesta päihteiden käytöstä.

Vaeltaja hankkii tietoa erilaisista päihteistä, kuten mitä luetaan päihteiksi, mitkä ovat päihteiden käyttöä koskevia säädöksiä sekä mitä vaikutuksia päihteiden käytöllä on. Vaeltaja ottaa huomioon mikä on laillista, vastuullista ja kohtuullista päihteidenkäyttöä. Vaeltajavartio keskustelee yhdessä myös eettisistä ja moraalisista kysymyksistä eri päihteiden kohdalla.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi hankkia materiaalia aktiviteetin tekemistä varten tai pyytää vierailevaa asiantuntijaa. Luotsin tehtävä: Luotsi voi keskustella vaeltajien kanssa vastuullisesta päihteidenkäytöstä. Hän voi myös esittää haastavia ja provosoivia kommentteja keskustelua eteenpäin viedäkseen. Luotsin on tärkeää huomioida, että vaeltajilla itsellään tai heidän läheisillään voi olla kokemuksia päihteiden väärinkäytöstä. Luotsin tehtävänä ei ole tuomita vaan antaa vaeltajalle turvallinen mahdollisuus puhua halutessaan kokemuksistaan.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite

aktiviteetti