Leirin ohjelma

Samoaja ymmärtää ohjelman huolellisen suunnittelun merkityksen. Samoaja suunnittelee leirin ohjelmaa osallistuvat ikäkaudet, osallistujamäärät, leirin teema ja leirin muu ohjelma huomioiden. Samoaja toteuttaa tekemänsä suunnitelman ja tarvittaessa muuttaa sitä.

Samoaja perehtyy ja osallistuu leirin ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Taitoalueet

Organisointitaidot, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja on yhteydessä leirin järjestäjätiimiin ja sopii yhdessä heidän kanssaan, miltä osin samoajat vastaavat leirin ohjelmasta. Vartionjohtaja suunnittelee yhdessä muiden samoajien kanssa leirin ohjelmaa ja kertoo leirin järjestäjätiimille säännöllisesti, kuinka projekti etenee. Vartionjohtaja huolehtii, että leirille tulee mukaan kaikki ohjelmassa tarvittavat tarvikkeet ja että kaikki samoajat tietävät, mikä heidän tehtävänsä ohjelmassa on. Luotsin tehtävä: Luotsi sopii yhdessä samoajien ja leiriprojektin tiimin kanssa, miten samoajat voisivat olla vastuussa leirin ohjelmasta. Luotsi huolehtii, että tehtävä on samoajille sopivan kokoinen. Luotsi auttaa samoajia ohjelman suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä, kyselee samoajilta projektin edistymisestä ja varmistaa, että samoajat ovat ottaneet kaiken tarvittavan huomioon. Luotsi auttaa tarvittaessa ohjelmatarvikkeiden hankinnoissa.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Metsässä,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite