Kehityskeskustelu

Vaeltajalla ymmärtää, mikä on kehityskeskustelun merkitys. Hän osaa tuoda esille omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Vaeltaja tutustuu kehityskeskusteluihin. Vaeltaja käy läpi kehityskeskustelumalleja esimerkiksi erilaisten kehityskeskustelulomakkeiden avulla. Hän suunnittelee kehityskeskustelun omille johdettavilleen (esimerkiksi projektissa) tai osallistuu itse kehityskeskusteluun. Vaeltaja pohtii omaa osaamistaan ja mahdollisuuksiaan kehittyä.

Taitoalueet

Arjen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja etsii tietoa kehityskeskusteluista ja erilaisia kehityskeskustelurunkoja hyödynnettäväksi. Luotsi pitää kehityskeskustelun esimerkiksi suunnantarkastuksessa. Luotsi kertoo omista kokemuksistaan kehityskeskusteluista ja antaa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi oman työpaikkansa kehityskeskustelurungon näytille ja keskustelun pohjaksi.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite