Historia muovaa tulevaisuutta

Vaeltaja tutustuu yhteisönsä juuriin ja identiteettiin ja saa ymmärrystä ajallisesta perspektiivistä sekä historian vaikutuksesta nykypäivään. Vaeltaja tietää miten historiaa ja nykypäivää tallennetaan ja haluaa tallentaa yhteisönsä nykyhetkeä tulevaisuutta varten.

Vaeltaja tutustuu oman paikkakuntansa tai yhteisönsä historiaan ja paikalliskulttuuriin esimerkiksi käymällä museossa, lukemalla kirjallisuutta tai osallistumalla kotiseutuyhdistyksen toimintaan. Vaeltaja pohtii, miten historian tapahtumat näkyvät hänen oman paikkakuntansa tai alueensa päätöksenteossa, asenteissa ja vaikutustavoissa. Vaeltaja miettii, mitä ajankuvaa luovia asioita hän haluaisi tallentaa nykyhetkestä tulevia polvia varten esimerkkeinä yhteiskunnan nykyisestä tilasta.

Taitoalueet

Arjen taidot, Suomalainen kulttuuri,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja on yhteydessä kunnan alueella toimivaan arkistoon, museoon tai kotiseutuyhdistykseen. Hän sopii ajankohdan vierailulle ja varmistaa, että vartio saa tarvitsemaansa apua. Vartionjohtaja hankkii tarvittavat materiaalit ja pitää huolta, että vartionjäsenet toimivat sovitun mukaisesti. Luotsi voi auttaa vaeltajia ymmärtämään historian ja lähimenneisyyden merkitystä tuomalla omia kokemuksiaan ja tarinoitaan vaeltajille tietoon. Miten hänen lapsuudessaan toimittiin? Miten kunta on kehittynyt ja mitkä asiat siihen ovat vaikuttaneet?

Kasvatustavoitteet

Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Koti, Kolo, Muu,

Kesto

3 tuntia,

Aktiviteetin yläkäsite

null