Partiomedia

Vaeltaja tuntee partiossa käytetyt eri mediat ja miten ne soveltuvat eri viestintätarpeisiin. Hän on vastuussa sisällön tuottamisesta johonkin partiomediaan.

Vaeltaja tutustuu virallisiin ja epävirallisiin kanaviin, joita partiossa käytetään viestimiseen lippukunnissa, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hän selvittää mitä kohdeyleisö tarkoittaa, mitä erilaisia viestintätarpeita esimerkiksi lippukunnalla tai tapahtumalla on, ja mitkä ovat eri medioiden ja kanavien roolit viestinnässä. Hän ottaa vastuun jostain partiomediasta ja koordinoi sisällöntuotantoa sinne.

Taitoalueet

Partiokulttuuri, Viestintä,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja huolehtii, että vartiolla on tarpeelliset resurssit, esimerkiksi salasanat ja luvat hoitaa viestintää. Hän innostaa vaeltajatovereitaan ajattelemaan monipuolisesti. Luotsi auttaa tarvittaessa eri mediakanavien esittelyssä. Hän keskustelee vaeltajien kanssa partioviestinnän ja eri medioiden tavoitteista. Luotsi tukee ja puolustaa vaeltajia heidän tekemistään viestintävalinnoista sekä muistuttaa tarvittaessa yksityisyydensuojasta.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite