Vaativa vaellus

Vaeltaja haastaa itsensä osallistumaan/suunnittelemaan vaativamman vaelluksen kuin mitä on ennen tehnyt. Samalla hän ylittää fyysiset rajansa turvallisesti ja tarpeeksi aikaa käyttäen. Vaeltaja osaa huomioida erilaisten vaellusmaastojen erityispiirteitä valmistautuessaan.

Vaeltaja osallistuu haastavaan vaellukseen tai suunnittelee ja toteuttaa itselleen soveltuvan sellaisen. Hän valmistautuu tarvittavalla tavalla ja tutustuu vaellukseen liittyviin turvallisuusnäkökulmiin. Vaelluksen aikana voitte tehdä myös muita aktiviteetteja.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Itsestä huolehtiminen, Retkeily, Rohkeus, Turvallisuus,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Jos vartio toteuttaa vaelluksen yhdessä, on vartionjohtajan tehtävänä huolehtia siitä, että vaellus on sopivan haastava kaikille. Vartionjohtaja huolehtii myös siitä, että vastuutehtävät jakautuvat kaikille vartion jäsenille. Luotsi auttaa vaeltajaa löytämään hänelle sopivan vaelluksen ja kannustaa vaeltajaa valmistautumisen ja vaelluksen aikana. Vaelluksen jälkeen luotsi keskustelee vaeltajan kanssa vaelluskokemuksista.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite