Vaativa pesti

Vaeltaja ottaa vastaan itselleen haastavan pestin. Hän rakentaa käsitystä itsestään ja omista taidoistaan. Vaeltaja omaksuu arvioinnin osaksi toimintaansa. Hän osaa ja uskaltaa tukeutua aikuiseen pestiä hoitaessaan. Hän osaa aikatauluttaa pestinsä hoitamista ja pysyä aikatauluissa.

Vaeltaja ottaa itselleen hieman liian ison pestin hoidettavaksi. Vaeltaja suhteuttaa pestiin käyttämänsä ajan muuhun elämäänsä ja noudattaa sovittuja aikatauluja. Luotsi tai muu aikuinen pestaa hänet tehtävään ja käy hänen kanssaan keskusteluja myös pestin aikana ja sen jälkeen. Tämä aktiviteetti voi myös olla osa Pesti-rastia.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Partiokulttuuri, Yhdistystoiminta,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja kannustaa vartiotovereitaan pestin ottamisessa. Luotsi auttaa vaeltajaa löytämään itselleen sopivan ja tarpeeksi haastavan pestin. Luotsi huolehtii siitä, että vaeltaja tulee pestatuksi ja saa riittävän tuen pestin tekemiseen. Luotsi keskustelee vaeltajan kanssa pestistä ja siinä opitusta pestin aikana ja sen päätyttyä. Luotsi ohjaa vaeltajaa tarkkailemaan omaa ajankäyttöään ja aikataulujen noudattamista.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona, Vesillä,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite