Majoitteet

Samoaja ymmärtää erilaisten majoitteiden soveltuvuuden erilaisissa olosuhteissa ja osaa valita majoitteen oikein kulloisellekin retkelle. Samoaja ymmärtää majoitteiden huollon merkityksen niiden käytettävyyden ja kestävyyden kannalta. Samoaja rohkaistuu kokeilemaan uusia tapoja majoittua luonnossa.

Samoaja yöpyy erilaisissa majoitteissa luonnossa eri vuodenaikoina.

Taitoalueet

Retkeily, Turvallisuus,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja selvittää etukäteen testaukseen sopivia majoitteita. Vartionjohtaja huolehtii retken järjestelyistä. Ei ole tarkoitus, että vartionjohtaja järjestää retken yksin vaan hän delegoi retken järjestämiseen liittyviä tehtäviä myös muille vartion jäsenille. Vartionjohtaja kysyy tarvittaessa luotsilta neuvoa. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa samoajia hankkimana tarvittavat majoitteet esimerkiksi toiselta lippukunnalta tai retkivarustelainaamolta mikäli lippukunnalla ei itsellään ole kyseisiä majoitteita. Luotsi kannustaa samoajia kokeilemaan rohkeasti uusia tapoja majoittua. Luotsi neuvoo samoajia majoitteiden pystytyksessä/rakentamisessa ja huollossa. Kun samoajat ovat lähdössä retkelle, luotsi varmistaa, että samoajat ovat ottaneet kaiken tarvittavan ja turvallisuuden huomioon. Luotsi osallistuu tarvittaessa itse retkelle.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä, Ulkona,

Kesto

viikonloppu,

Aktiviteetin yläkäsite