Aikuisuuden kynnyksellä

Samoaja tietää täysi-ikäisyyden tuovan mukanaan oikeuksia mutta myös velvollisuuksia. Hän tietää seuraavan ikäkauden olevan vaeltaja.

Tämä aktiviteetti on tarkoitettu viimeisen vuoden samoajille. Samoaja tutustuu täysi-ikäisyyteen ja aikuisuuteen liittyviin vastuisiin ja vapauksiin sekä partion seuraavaan ikäkauteen.

Taitoalueet

Arjen taidot, Itsestä huolehtiminen, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävänä on selvittää, mitä muutoksia täysi-ikäisyys tuo samoajan elämään. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävä on auttaa vartionjohtajaa tiedonhankinnassa ja aktiviteetin järjestämisessä. Johtaja tai luotsi hankkii paikalle tarvittavia vaeltajia tai aikuisia tai järjestää tilaisuuden, jossa samoajat voivat kysellä vaeltajilta tai aikuisilta mieltä askarruttavia asioita.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite