Luonnonsuojelujärjestöt

Vaeltaja tuntee eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintaperiaatteita ja -tapoja sekä perehtyy siihen, missä ja millä tavoin järjestöt pyrkivät vaikuttamaan ympäristöasioihin. Vaeltaja ymmärtää luonnonvarapolitiikan käsitteen, erilaiset vaikuttamisen keinot luonnonvarapolitiikassa sekä miten luonnonvarapolitiikka toimii Suomessa ja kansainvälisesti. Vaeltaja aktivoituu itselleen tärkeäksi kokemissaan luontoon liittyvissä asioissa.

Vaeltaja tutustuu eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan esimerkiksi internetin avulla tai olemalla yhteydessä paikallistoimijoihin. Hän etsii tietoa luonnonvarapolitiikasta, esimerkiksi miten metsiä ja erilaisia eläimiä suojellaan. Vaeltaja etsii keinon vaikuttaa hänelle tärkeään luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvään epäkohtaan ja osallistuu sitä ajavan järjestön toimintaan, kampanjaan tai toimintatempaukseen. Aktiviteetin tehtyään vaeltaja pohtii miten järjestön toiminnassa mukana oleminen vaikutti hänen arvoihinsa ja ajatuksiinsa.

Taitoalueet

Kestävä kehitys, Vaikuttaminen, Yhdistystoiminta,

Johtamistaito

Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja kokoaa vartionsa luonnonsuojelujärjestöihin tutustumisen jälkeen keskustelemaan tunteista, vaikutusmahdollisuuksista ja arvovalinnoista eri järjestöissä. Luotsi auttaa vaeltajaa valitsemaan häntä kiinnostavan ympäristöhaasteen. Vaeltajan toimiessa järjestössä luotsi auttaa häntä peilaamaan ajatuksiaan ja arvojaan. Luotsi auttaa tarvittaessa vaeltajavartiota löytämään yhteistyökumppaneita paikalliseen ympäristötomintaan.

Kasvatustavoitteet

Vastuu elinympäristöstä, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kololla, Vierailukohteessa,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite